От индустриална сграда в културен център

Как една изоставена индустриална сграда, може да се превърне в културен център?

Място: Куарто Инфериоре, Болоня, Италия
Площ: 15 000 кв.м.

СИНАПСИС

Проблемът с рефункционализацията и адаптацията на индустриалните сгради възниква още през 60-те години на XXв. Този проблем се разраства след Световната финансова криза през 2008г, в следствие на което много индустриални градове губят своето препитание и се опитват да намерят нови, атрактивни и съвременни идеи, с които да оползотворят неизползваните индустриални пространства.

Проектът е разработен на основа международен конкурс. Обект на конкурса е индустриална сграда, разположена в градчето Куарто Инфериоре, Италия, намиращо се на 10 км от Болоня. Целта на конскурса е сградата да се превърне в културен център , където потребителите са не само пасивни наблюдатели, но и производители, творци и културни потребители.

Индустриалният комплекс, дело на архитект Pierluigi Cervellati, представлява забележителен “каталог” от форми и пространства с различна големина. Сградата е построена през 70-те години на XXв. и е била предназначена за производство на бански костюми.

Идеята

Водеща цел на проекта е да вникне в генезиса на сградата и да изясни различните й елементи , адаптирайки ги към всяка от заложените дейности. Те придобиват свой индивидуални пространства, като по този начин се образуват пулсиращи зони, а интериорното пространство се преплита с околната среда. Тези нови гъвкави пространства се изменят спрямо необходимата функция и осигуряват различни нива на достъпност.

Обемно-пространствена композиция

Обемно-пространствената композиция на сградата е обособена в 3 обема

  • Първа част – двуетажно тяло, характеризиращо се с тектонична структура от външин пиластри, които са натоварени от покривната конструкция. Интериорното пространство на втория етаж е без колони и е с голяма светла височина. Зад пиластрите е окачена остъклена фасада. Покривът е двускатен.
  • Втора част, състояща се от два свободно разположени етажа и един полуетаж. Характеризира се с големи интериорни пространства и мрежа от колони. Фасадата е изпълнена с икочена остъклена фасада. Покривът е плосък, с отвори за светлина.
  • L-образна част на 4 етажа, която се характеризира с фасада от видим бетон и има ясно изразено стилово излъчване. Полуциндричните стълбищни клетки също допринасят за характерния облик на сградата. Покривът е плосък. Тези обеми обособяват вътрешен стопански двор със съществуваща асфалтова настилка. 

Сградата , която контрастира на градската тъкан на Куарто Инфериоре, трябва да запази своето индустриално излъчване и да започне нов живот с промените, които засягат територията на Болоня. Ето защо целта на проекта е да се вникне в генезиса на сградата и да изясни различните й елементи, адаптирайки ги към всяка от заложените дейности.

Разпределения

Първи етаж

На първият етаж в големия обем са разположени две галерии, магазини, книжарници, споделени работни места , вертикални комуникации и технически помещения. Тази част може да изменя функциите си спрямо функционалните изсквания на сградата. Също така чрез големи витрини интериорното пространство се преплита с екстериора.

Във втората част е разположена зала за сценични изяви с капацитет 220 човека.

Тук се вижда и входът към L-образната част, която служи като хостел за артисти.

Втори етаж

На втория етаж са разположени библиотека, 2 конферетни зали, кафенета.

В L-образния обем са обособени спалните помещения за хостела.

Трети етаж

На третият етаж са разположени административните помещения на културия център


Четвърти етаж

На четвъртия етаж са разположени спалните помещения за хостела, както и единични работни пространства за артисти.

Аксонометрия
Аксонометрия
Вертикален разрез
Фасада север
Аксонометрия
Фасада запад
Фасада юг
Фасада изток
Входно пространство
Хостел
Пространството около залата за сценични изяви
Нощен изглед