Автобусни спирки – гр.Перник

Публичните пространства, като автобусните спирки, влиаят върху ежедневния начин на живот. Ето защо стила на тези елементи е особено важен. Добре проектирана, автобусната спирка може да направи чакането на автобус приятно и дори интересно!

Нарастващото население в градовете налага колоезденето, разходките и обществения транспорт като основни компоненти за здравословна транспортна мрежа. Колкото повече са балансирани различните видове транспорт в градските, крайградските и селските пътища и улици, толкова повече тези пространства стават мултифункционални места и по този начин хората взаимодействат помежду си.

Мястото, което заемат 60 човека с автобус, колела или автомобили

Най-големият проблем с транспорта не е в това, което излиза от ауспуха, а в огромното пространство, което заемат автомобилите.

Единственото реално решение за намаляване на вредите са компактните градове, многофункционалните сгради и личният избор на начин на живот, който изисква по-малко енергия. Това означава, че ходенето, колоезденето и общественият транспорт са точно това, от което се нуждаят нашите градове и общности.

Добрият подслон за автобуси е съществена част от всяка успешна градска система за масов транспорт. Какво представлява “добро” обаче, зависи от гледната точка.

От гледна точка на градската управа, добрият подслон е този, който има ниски изисквания за поддръжка и е устойчив на вандали. От гледна точка на пътниците, идеалният подслон е този, който позволява видимост и лесен достъп до автобуса, удобен, предпазва ги от метеорологични условия и е безопасен. И двете гледни точки са еднакво важни за разглеждане, тъй като неизползваният подслон е разхищение на пари и ненужен проблем с поддръжката.

Автобусна спирка, Sou Fujimoto

Настоящият поект е разработен въз основа задание от Община Перник за изработване на проект за автобусни спирки в гр. Перник.
Чрез допитване, направено в социалните мрежи, синтезирахме няколко принципа при проектиране на автобусни спирки, а именно: безопастност, топлинен комфорт, интеграция, достъпност, защита от вятър, акустичен комфорт, визуален комфорт.съвременен дизайн.

Съобразно заданието за проектиране, е изработен проект за два модела автобусни спирки – автобусни спирки без павилион и автобусни спирки с павилион.

Автобусни спирки без павилион

Автобусните спирки без пазивилон са с размери 4.00 м дължина и 1.50 ширина. Височината в най-ниската точка е 2.20м., а в най-високата – 2.40м. Конструкцията на спирката е от стоманени профили. Страниците на спирката са изградени от закалено стъкло. Пейката за пътниците е за 5 човека. В покрива се предвижда и да се вгради LED осветление, захранвано от фотоволтаиците.

Автобусни спирки с павилион

Автобусните спирки с пазивилон са с размери 6.10 м дължина и 1.90 ширина. . Височината на спирките в най-ниската точка е 2.30м., а в най-високата – 2.50м. Конструкцията на спирката е от стоманени профили.
Ако искате да прочетете повече за публичните пространства, посетете статията „Кое прави публичното пространство добро?“