Бамбук – материалът на бъдещето

Как едно тревисто растение се оказва решение на глобалните проблеми в съвременното строителство? Какви са предимствата на бамбука като строителен материал и отговор на екологични, икономически и социални въпроси?

Днес светът е изправен пред проблеми от глобално естество като обезлесяването, замърсяването, безработицата и поскъпването на строителните материали поради изчерпване. Решението на всичко това може да се крие на неподозирано място като горите на тропична Азия. Да, познахте, това  е бамбукът.

В мисия на съвременния човек се превръща откриването на алтернативни възобновяеми материали (като бамбука) и източници на енергия, които да поддържат баланса между добив и консумация.

Какво е бамбук?

Противно на очакванията, растението бамбук не е нито дърво или храст, а е вечнозелен тревист вид, при това най-бързорастящият. Познати са над 1500 вида, като всеки има различни характеристики и приложение. Среща се в естествен вид във всички континенти, с изключение на Европа и полюсите, но има видове бамбук, които виреят при много ниски и много високи температури. А в Европа предстои да бъде култивиран и използван за строителни цели.

Тъй като кореновата система на бамбука е като подземна мрежа, това позволява след отсичане на едно стъбло, да израсне ново, което е невъзможно при дърветата. И докато елата достига пълен размер за около 15 години, а дъбът – поне за 120, бамбукът е готов за добиване едва след 3 години!

Защо може да се използва като строителен материал?

Именно благоприятните механични свойства на бамбука го правят приложим в строителството. Цилиндричното стъбло се състои от обвивка от здрави надлъжни влакна и заградена от нея кухина, която определя лекотата на материала. В бамбуковите стъбла обаче липсват напречни влакна, което е недостатък, когато изпълняват ролята на греди, тъй като  плътната материя, която поема опъна и натиска, е по-малко от кухината, която няма носещи способности. Затова той се използва най-вече за вертикални колони и подпори. Съотношението на тегло към устойчивост правят бамбука съизмерим със стоманата по отношение на работа на опън, а якостта на натиск е два пъти по-голяма от тази на бетона.(бамбукът е наричан още „растителна стомана“) В следствие на това конструкциите могат да устояват на земетръс и вятър.

Nocenco Café, VTN architects

За какво се използва?

Бамбуковите конструкции се прилагат все повече в строителството заради това, че са леки, с атрактивна визия, внушаваща естетиката на естествените материали, и се изграждат бързо. Освен за носещи елементи, бамбукови пръти могат да се използват и за армиране на бетон, след съответната обработка. В Китай масово се използва за конструиране на помощни строителни скелета като алтернатива на металните спрямо тегло, цена и компактност.  Материалът присъства осезаемо във фасадите на сградите под формата на панели, щори и облицовки. Да не забравяме подовете от бамбуковите дъски и многобройните приложения на бамбуковия шпертплат. Изобщо една сграда може да бъде изградена изцяло единствено от бамбук!

Roc Von restaurant, Vo Throng Nghia architects, Vietnam, Hanoi
Roc Von restaurant, Vo Throng Nghia architects, Vietnam, Hanoi

Екологични предимства

Бамбукът се отличава с изключително бърз растеж (с милиметър на всеки 2 минути), приспособимост към всякакви типове почви, дори такива, унищожени от природен катаклизъм (Първият признак на нов живот след атомната бомба в Хирошима през 1945г. е именно бамбукът.). Отглеждането му не изисква полагане на специални грижи или използване на пестициди, което прави процесът екологично чист и безвреден за природата. Освен това, големите бамбукови насаждения компенсират обезлесените зони и създават естествен хабитат за животни, а заради способността си да поглъща 17 пъти повече въглероден диоксид и да произвежда 35 %  повече кислород от  нормално дърво, се превръща в потенциално решение на проблема с глобалното затопляне. Биоразградим е, което изключва наличието на строителни отпадъци, както при конвенционалното строителство, а кореновата му система предотвратява ерозията на почвата. Най-важното му качество, е, че замества традиционната дървесина, като така намалява дърводобива и замърсяването от него.

Социални придобивки

Добивът на бамбук се извършва ръчно, с брадви, което прави използването на тежки машини неуместно. Разрастващото се производство ангажира все повече хора, като така се осигурява препитание за бедното местно население и се намалява безработицата. Освен за строеж на сгради за дълго ползване, бамбукът може да послужи и за временни домове на работниците, които могат да го продават по света. Продажбите подпомагат икономиката на страната, а стандартът на живот се подобрява.

Какви са недостатъците?

Разбира се, като всеки естествен материал бамбукът се нуждае от специална обработка, за да се повиши издръжливостта. Тъй като в него се съдържат захари, привличащи насекоми, бамбукът се импрегнира с химикали, които го предпазват от гниене, насекоми и гъби. Без това би издържал едва 2 години.Бамбукът не може да стъпи директно върху земята поради опасност от изгниване, което налага изграждането на специални бетонни фундаменти. Несъвършенствата налагат избиране на най-добрите стъбла за материал, а кръглата форма намалява площта за закрепване на другите конструктивни елементи. Производството на по-сложни продукти от бамбук като подови панели е скъпо, както и отглеждането му на места, където не вирее естествено (като Европа).

Приложим ли е в Европа?

Липсата на строителни традиции с този материал на стария континент досега се обяснява от недостатъчните законови разпоредби, липсата на квалифицирани специалисти, познаващи технологията на изграждането на съоръжения от бамбук, и неблагоприятния климат за отглеждането му.

Но неоспоримите му предимства, многобройните приложения и възможността за създаване на модерна архитектурна визия увеличават популярността му и го правят предпочитан материал. Лесният добив намалява разходите за доставка от страната производител, като ги прави по-ниски от тези за добиване на местен дървен материал. В бъдеще бамбукът ще продължи да се доказва като измерение на устойчивата съвременна архитектура.

к.арх. Райя Маринова