Какво всеки трябва да знае, когато купува жилище?

Домът е съвкупност от образи, които дават на човека основания или илюзии за стабилност.Домът е жилище, където човек се чувства уютно, сигурно и спокойно. - Wikipedia

Рано или късно всеки един от нас ще се сблъска с този проблем – купуване на жилище. Започва се с едно всекидневно търсене в интернет за жилище, гледане на цени, сравняване, среща с брокери, оглед. Почваме да се питаме „Как да изберем жилище?“ Какво да гледаме, когато купуваме къща или апартамент?“ Това води до голяма умора, притеснение и нерви. Но най-голямата опасност, е някой да не ни “изпързаля” в сделката.

В една сделка има само един печеливш. Това трябва да сте вие!

Ето защо, за да ви улесня в избора за жилище, съм подбрал няколко съвета, които ще ви помогнат в избора за жилище.

1.Локация

Много е важно мястото да бъде леснодостъпно и комуникативно. Това ще създаде един по-голям комфорт на обитаване. Също така много по-лесно ще можете да продадете имота. Добрата инвестиция в локация винаги ще се върне добре.

Аз много харесвам места с хубава гледка и да са добре ослънчавани. Също много ми допадат жилища около паркове. Вижте за наличието на детски площадки и публични пространства.

Това са неща, които не можем да променим и си вървят винаги с мястото.


© Unsplash

2.Престъпност и шум в квартала

За предпочитане е да се изберат квартали с ниска престъпност и тези, които са по-тихи. Преди да купите жилището, се разходете вечер в квартала и вижте дали има някаква необичайна активност или има шумни заведения.  Също така попитайте хора, живеещи в квартала, каква е престъпността и какво им е мнението.

3.Училище и детски градини

Това е важен фактор за вашето семейство /или бъдещо такова/. Не е много приятно всеки ден да прибираш детето от детска градина, която се намира на повече от 10 минути от дома, нали?

4. Разположение на жилището

Ако купувате апартамент в жилищен блок, много е важно разположението. Стаите с какво изложение са – юг; югоизток и югозапад; изток; запад; североизток и северозапад; север. Така са подредени посоките по приоритет в Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Поне една стая трябва да има благоприятно разположение.

Също така е важно на кой етаж е. Избягвайте първите етажи – замърсяването при тях е по-голямо,  а и са по-уязвими за крадците.

Вижта дали апартаментът е краен или междинен. Това е важно за шумът и отоплението.

Вижте дали спалнята на вашето жилище граничи със спалнята на съседното. В противен случай ще чувате различни шумове от дневната на съседа или асансьорната шахта

© Unsplash

5. Спорт и ходене

Хубаво е в рамките на няколко минути пеша от дома да имате наличие на парк за разходки, голяма хранителна верига, предоставянето на различни видове услуги (фризьорски, козметични, здравни и др.), наличието на спирка за градски транспорт и т.н.

Също така е хубаво вашето жилище да е близо и до работата ви и да може да идете пеша или най-много с колело.

6. Нужда от ремонт

Имайте предвид, че един хубав ремонт може да излезе колкото цената на жилището ви. Вижте от какви подобрения има нужда жилището. Не забравяйте, че според Закона, ако премахвате конструктивни елементи, задължително трябва да имате проект и разрешение за това.

7,Оглед и документация

Редно е когато оглеждате покупката си, тя да бъдете съпътствана със строителен инженер и/или архитект. Те най-добре ще ви кажат в какво състояние е сградата и да ви насочат какво може да правите и какво не можете. Също така те ще прегледат документите дали са наред и дали сградата е изпълненя спрямо изготвената документация /размери, височини, квадратури,разпределения/

          Ако не сте сигурни в цената , може да се допитате до независим оценител.

8. Прочетете много внимателно документите за собственост

В един от случаите, който попаднах,  инвеститорът имаше 2 различни нотариални акта на един и същ имот. Грешката бе неточност в изписването от нотариуса. Така той можеше да продаде имота на двама различни инвеститора. Освен това имаше и проблем в данъчното. С две думи кашата бе голяма.

Много често хората не знаят на какво са собственици. Дали само на земята, дали само на сградата или и на двете. Също така може да се окаже, че сте собственик само на някаква част от имота.

Четете ред по ред, дума по дума!

9.Изискайте от брокерът си проверка

Брокерите ще проверят за различни задължения към имота – ток, вода, отопление, кредити.

10.Отопление

Важно е на какво ще се отоплявате – ток, парно или друго.

© Unsplash

11. Общите части и съседите

Входа и общите части  говорят много за реномето на съседите. Проучете дали съседите имат животни. Разпитайте за начина им на стопанисване, за разходите за експлоатацията и поддръжката им. Уточнете каква част от тях се пада на имота, който оглеждате.

Излезте отвън и вижте състоянието на постройката като цяло. Ако тя има явни признаци на остаряване и нужда от сериозен ремонт, замислете се

12. Консултирайте се с адвокат за самата сделка

Той най-добре ще ви обясни каква е процедурата и какви документи ви трябват.

13. Проверете за мухъл, течове , петна по стените и/или путнатини

14. За предпочитане е жилището да се купува зимата.

Тогава се виждат най-големите недостатъци и дали жилището е комфортно, има течове, качеството на дограмата и тн.

15. Материали и строителство

Вижте от какви материали са изградени стените и топлоизолацията. Избягвайте газобетонените блокове. Проучете реномето на строителната фирма и проектантския екип.

16. Вижте инсталациите

Проверете състоянието на ВиК и елелектрическата инсталация. Нали не искаш да изгори жилището ти заради късо съединение или да наводниш комшиите?

17. Избягвайте прясно ремонтираните жилища

Зад прясната боя може да има някакви скрити недостатъци. Внимавайте с това и имайте едно на ум.

© Unsplash

18. Собствеността на имота

Проверете дали продавачът е реалният собственик на имота? Това става чрез изследване на собствеността на имота поне 10 години назад. Продавачът трябва да  ни предостави документ за собственост / нотариален акт, договор, съдебно решение и др./

19 Съпътстващата документация

Проверете коректно ли е замерен , заснет и нанесен имота в кадастралните карти и вписан ли е в кадастралните регистри. Има ли разминаване в площите и границите на имота в документите за собственост. Проверете платени ли са данъците на имота до момента и дали на името на всички собственици се води. Правилно ли е деклариран имотът, за да се извади удостоверение за данъчна оценка? Какъв е срокът на тези документи?

Изискайте Удостоверение за вещни тежести за 10 години назад /както за имота, така и за земята върху него и идеалните части./

В новопостроена сграда изискайте Удостоверение за въвеждане в експоатация /известно като АКТ16/ . Също така нещо, което ще ви спести главоболие, е Удостоверение по чл 87 ДОПК. Този документ показва липсата на задължения на всички собственици от държавата

Удостоверение за семейно положение – при него се вижда кога е придобит имотът – по време, преди или след брак.

Удостоверение за наследници – с този официален документ може да проследите дали продавачът е собственик на наследения имот.  Ако е такъв, то на каква част от него.

Ако купувате от фирма, проверете обстоятелствена проверка за историята на фирмата. То може да е в несъстоятелност, процедура по ликвидация или да има претенции на кредитори.

© Unsplash

20 Внимавайте с имот за тежест

Това са права върху имот, които са на трети лица, които не са собственици на имота. Тежести са : право на ползване, право на строеж /суперфиция/, право на преминаване през собствеността /сервитутно право/, ипотеки ,възбрани, вписана искова молба и др.

Правото на ползване се изразява в това трето лице да може да ползва имота, без то да е собственик . Удостоверението за вещни тежести е начин да се предпазите от такава тежест.

Право на строеж- та дава възможност на лицето в чиято полза е учредено да построи сграда и да стане нейн собственик.

Ако трето лице притежава право на преминаване през имота ви, ще бъдете задължен  да му осигурите въсможност за преминаване през собствеността ви , без значение дали искате или не.

Вписана искова молба означава, че има течащо в момента съдебно дело за изясняване въпроси относно собствеността.

Проверката за тежести на недвижим имот може да се извърши от всяко физическо лице, което подаде необходимото заявление в Служба по вписванията.

Заявлението за издаване на удостоверение за вещни тежести съдържа данни за лицата, за които се отнася справката и пълно описание на недвижимия имот (местонахождение и граници), като за издаването му се прилагат документ за платена такса, копие от акта за собственост, схема/скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В случай, че имотът не е включен в кадастралната карта и регистри, се прилага удостоверение в този смисъл, издаденото от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

18.Проверете покрива  и покривната конструкция

Редно е когато купувате къща или последен етаж от жилищен блок да видите в каво състояние е покривът ви, за да нямате изненадващи течове през есенните и зимните месеци. Проверете хидроизолацията, конструкцията и топлоизолацията. Проверете дали е сложена и пароизолация.

© Unsplash


19. Проверете дограмата

Вратите и прозорците трябва да се затварят плътно, да не скърцат, да няма въздушно течение и да не се затварят сами. Вижте качеството на стъклопакета.

20. Проверете от колко време офертата е на пазара

Ако офертата е прекалено дълго на пазара, това трябва да ви накара да се замислите защо толкова дълго стои там и може да е сигнал за нередност.

21. Колко дълго продавачът е живял там?

Хубаво е да знаете историята на сградата и колко време е живял там продавачът. Също и причината, поради която я продава.

22. Неочаквано повишаване на цената

Често се случва продавачите да си определят цените на имота от днес за утре. Внимавайте в такива ситуации

И не на последно място….

22. НЕ КУПУВАЙТЕ ЖИЛИЩЕ ПОД НАТИСК!!!

Забравете за „Трябва да я продам, за това ако не кажеш до утре, няма да ти я дам…..“ или нещо такова. Не се подлъгвайте с прибързани решения.


Домът е съвкупност от образи, които дават на човека основания или илюзии за стабилност.Домът е жиилще, където човек се чувства уютно, сигурно и спокойно.

© Mattia Balsamini

П.П.: Разбира се , всеки човек е уникален и има различни приоритети. Ето защо тези насоки са препоръчителни. Но все пак един последен съвет – слушайте сърцето си и изберете кои са най-важните приоритети за вас!