Публични пространства: Част I Градско обзавеждане

Какво са публичните пространства? Няколко добри примера за това как може да подобрим градската среда.

Това са пространства, където хората могат да се събират свободно.
Пътищата (включително тротоара), площадите, парковете и плажовете обикновено се считат за публично пространство.

В България тези места са доста занемарени и не им обръщаме внимание. А те са симбиозата между нашия живот и градската тъкан

Използвам тази статия, за да ви покажа няколко публични пространства, които са добър пример за подобряване на градската среда.

Ключът към успешното проектиране на обществените пространства, е да се постигне серия от намеси, които правят възможността тези пространства да се използват като места за срещи. Независимо от техния мащаб, има няколко неща, които са важни за проектирането на публични пространства: човешкия мащаб, мултифункционалност и гъвкавост, комфорт и безопасност и интеграция към градската тъкан.

За да ви дам някои идеи за това как да проектирате градски мебели, автобусни спирки, наблюдателници, мостове, площадки, площади, спортни пространства, малки паркове и градски паркове, разгледайте тези 100 забележителни обществени места.

Градско обзавеждане

LOOP / FAHR 021.3

© João_Morgado

BUILD ME! / Enorme Studio

© Javier de Paz García

Pop-Up! / LMN Architects

© Trevor Dykstra


LentSpace / Interboro

© Interboro

Jeanne D’arc on Wheels / ENORME Studio

© Lea Waeytens + Sarah Berthet-Nivon

Автобусни спирки

Bus Stop / Sou Fujimoto

Bränden bus stop, архитект Sou Fujimoto, Япония

Soviet Bus Stop / Christopher Herwig

© Cortesía_de_herwigphoto

Bus Stop / Smiljan Radic

Smilijan Radic, Чили,
© Yuri Palmin


Bus Stop / Alexander Brodsky

Alexander Brodsky, Русия
© Yuri Palmin


Bus Stop / Architecten de Vylder Vinck Taillieu

Архитект de Vylder Vinck Taillieu, Белгия
© Yuri Palmin