Проектиране на сграда

Ако винаги сте имали мечтата да построите собствена къща или имате огромно желание да направите сграда за Вашия бизнес, това е нещото, което трябва да знаете.

Проектиране – това е процес, при който се създават плановете за вашата сграда относно дизайн, функция, естетика, конструкция, бюджет.

Обикновено стойността на проекта е 5% от стойността на целият обект, но от качеството на проекта зависи качеството на целия краен продукт /къща, апартамент, офис/ и комфорта на неговите ползватели /без значение дали това ще са обитатели, посетители или работещи/.

Често се случва още на фаза проектиране сградата да бъде “обречена” – нефункционална, неестетическа или непосилна за Вашия бюджет.

Имайте предвид, че лошата сграда трудно се продава, така че вашата инвестиция ще бъде едно пилеене на вятъра. Помислете колко главоболия може да си спестите при направата на един добър инвестиционен проект! Ето защо ние архитектите се стремим в максимална степен да удовлетворим желанията на клиента, като заедно с това се съобразим с съвременните тендеции на добрата архитектура.

В процеса на проектиране се преминава през няколко фази.

Инвестиционно проектиране – фази

Набавяне на изходна документация за проектиране

Тази документация е нужна на проектанта, за да се запознае с проблематиката на Вашите инвестиционни намерения. В определени ситуации обема на изходната документация варира, но в цялостта си тя съдържа :

Скица на недвижимия имот:

  • скица от районната Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК);
  • комбинирана скица между действащ регулационен и кадастрален план /изготвя се от инженер-геодезист/;
  • за райони без кадастрална карта, скицата се издава от общинската администрация, като таксите се определят от общините.

Виза за проектиране или влязъл в сила ПУП:

  • издава се от общинската администрация
  • таксите се определят от общините.

Предварителни договори (изходни данни) с експлоатационните дружества – Електро, ВиК, Топлофикация, газификация и др.

Геодезическо заснемане на парцела

Изготвя се от отново от инженер геодезист. Представлява измерване на  размерите на Вашия парцел с размери, релефа му, както и някакви допълнителни характеристики /съществуващи сгради, дървета, кладенци и тн/. 

Идеен проект

След като сме набавили необходимите документи, започва същинската част.

При идейната фаза се изготвят най-различни варианти на сградата, така че тя да отговаря на вашите бюджет, критерии, нужди и мечти. Да, ние като архитекти сме хората, които може да сбъднат Вашите мечти. И ние ще Ви помогнем за това.

стол-текст

Този процес отнема толкова време, колкото е нужно на клиента да “види” неговата мечта.  От 1 ден до няколко години. Няма краен срок. Важното е накрая Вие да сте наясно с всички детайли по това как ние може да сбъднем Вашата мечта.

При всеки идеен проект , по искане на възложителя, може да изготвим и 3D визуализация на сградата, за да може да си я представи по-добре.

Технически проект

След като сме изяснили идеята, нашият екип пристъпва към създаването на техническата част. При този етап на проектирането нашият екип изпраща проекта към инженерните специалности , с които да се изяснят елементите на конструкцията, електро, ВиК и други. За етапите на проектиране може да видите нашата страница.

Към всеки проект по желание на възложителя може да направим и работни чертежи с детайли на спесифични места – обшивки, покрив, парапети, стълба и тн. Така , ще придадем добавена стойност на проекта и той ще се превърне в един шедьовър. “Господ се крие в детайла”. 

проектиране-ръце-проект

Техническия проект се изготвя средно за период от 40 дни, като това време зависи от големината и сложността на обекта.

След като всички части са готови, вие получавате от нас цялата необходима документация за да може проекта да се разгледа и одобри от Общинската администрация. Времето за одобряване варира и ние не можем да се ангажираме с крайни срокове. След като проекта бъде одобрен, вие получавате Разрешително за строеж и вече може да започнете да материализирате вашата мечта! За разрешителното за строеж и кога не е нужно разрешително за строеж, посетете тази страница

Екипът на A Priori Sudio разполага с колектив от архитекти и инженери с проектантска правоспособност , издадена от КАБ и КИИП и са с дългогодишен опит в сферата на инвестиционното проектиране. Ние ще създадем всички необходими архитектурни и инженерни проектни части за Вашата сграда, професионално и в срок. Също така ще Ви консултират и съдействат при набавата на всички останали необходими документи до получаване на разрешение за строеж.

Цена на проектиране: Не се колебайте да ни потърсите за предварителна среща и консултация, за да научим повече за Вашите намерения и изисквания. Ще проучим възможностите за застрояване на парцела и в рамките на два работни дни ние ще Ви изготвим индивидуална подробна оферта.