Архитектурно заснемане – що е то?

Ако сте чували израза „архитектурно заснемане“, най-вероятно си представяте снимане с телефон/фотоапарат на някаква сграда. Нищо подобно.

Архитектурно заснемане представлява процес, при който архитект измерва и изчертава част от помещение, част от сграда или цялата сграда.

Молив с чертеж

При архитектурното заснемане се изобразяват дебелина на стените, позицията на вратите и прозорците с няхната ширина/височина, конструктвни елементи /колони, трегери, плочи/, височина на помещенията, стълби, спесифични детайли …. общо взето всичко, което е необходимо за да се изчертае един чертеж.

Архитектурното заснемане се прави, когато:

  • Липсва техническа документация – при покупко-продажба на имот, при отдаване на наем, при издаване на Удостоверение за търпимост
  • При смяна на предназначението
  • При преустройства
  • При реконструкция и реставрация
  • При екзекутиви – изменение по време на строителството по чл.154 от ЗУТ
  • Определяне на точна квадратура на помещения
  • При интериорен проект
  • При архитектурен проект

Архитектурното заснемане служи като своевременна „подложка“, върху която може да работи както проектанта по част „Архитектурна“, така и други специалност.

Какво трябва да знаем при процеса на архитектурно заснемане?

Рулетка

Заснемането се извършва с измервателни уреди /рулетки/. Препоръчително е заснемането да се извършва в светлата част на деня, тъй като се случва някой от елементите да не се виждат добре.

Също така е важно да няма мебели около стените, за да може процеса по измерване да не бъде възпрепятстван.

При труднодостъпни места и за по-голяма точност се използват лазерни рулетки.

Трябва да се отбележи, че има разлика между архитектурно заснемане и геодезическо заснемане. Геодезическото заснемане се прави от геодезист и се използва за по-големи площи – имоти, квартали, пътища, терени и др.

Екипът на A Priori Sudio разполага с колектив от архитекти и инженери с проектантска правоспособност , издадена от КАБ и КИИП и са с дългогодишен опит в сферата на инвестиционното проектиране. Ние ще създадем всички необходими архитектурни и инженерни проектни части за Вашата сграда, професионално и в срок. Също така ще Ви консултират и съдействат при набавата на всички останали необходими документи до получаване на разрешение за строеж.